สินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

Whole Round
Whole Roundปลาทั้งตัว
Premium Product
Premium Productสินค้าเกรดพลีเมียม
Value Added Shrimp
Value Added Shrimpกุ้งชุปเกล็ดขนมปัง
Fish Fillet
Fish Filletชิ้นปลาแล่ตามธรรมชาติ
Fish Fillets 2
Fish Fillets 2ชิ้นปลาแล่ตามธรรมชาติ
Squid
Squidปลาหมึก
Salmon
Salmonปลาแซลมอน
Raw Shrimp
Raw Shrimpกุ้งดิบ
Breaded Fillets
Breaded Filletsแล่ตามธรรมชาติ
Vietnam Pangasius
Vietnam Pangasiusปลาแพนกาเซียส ดอร์รี่
Cooked Shrimp
Cooked Shrimpกุ้งต้ม