รายละเอียดสินค้า

กุ้งต้มใว้หัว-ใว้เปลือก
กุ้งต้ม-ปอกเปลือก-เอาใส้ออก-ใว้หาง
กุ้งต้ม-ปอกเปลือก-เอาใส้ออก-ไม่ใว้หาง
กุ้งต้ม-ปอกเปลือก-เอาใส้ออก
กุ้งต้ม-ตัวหัก-ตัวท่อน