รายละเอียดสินค้า

ปลาแพนกาเชียส-โดรี-แล่ชุปเกล็ดขนมปัง
ปลาพอลล็อคแล่ชุปเกล็ดขนมปัง
ปลานิลแล่ชุปเกล็ดขนมปัง
ปลาคอดแล่ชุปเกล็ดขนมปัง