รายละเอียดสินค้า

ปลาไวทืติ้ง-เฮ็ค-แล่
ปลาฟลาวน์เดอร์แล่
ปลาพิ้งค์
ปลาพอลล็อคแล่
ปลานิลแล่
ปลาคอดแล่