รายละเอียดสินค้า

กุ้งดิบใว้หัว-ติดเปลือก
กุ้งดิบ-ปอกเปลือก-เอาใส้ออก-ใว้หาง-ไม่ใว้หาง
กุ้งดิบ-ปอกเปลือก-เอาใส้ออก-ใว้หาง-ผ่าแบบผีเสื้อ
กุ้งดิบ-ปอกเปลือก-บั้งยืด-ใว้หาง-สำหรับเทมปุระ
กุ้งดิบถอดหัว-ติดเปลือก-ผ่าหลัง
กุ้งดิบถอดหัว-ติดเปลือก