รายละเอียดสินค้า

ปลาแซลม่อนทั้งตัว-สด--แช่แข็ง
ปลาแซลม่อนแล่เนื้อ-ติดหนัง-ไม่ติดหนัง
ปลาแซลม่อนหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม
ปลาแซลม่อนหั่นเป็นวงสเต็ค