รายละเอียดสินค้า

เนื้อปลาหั่นชิ้น
แล่เนื้อติดหนัง
แล่เนื้อไม่ติดหนัง
หั่นเป็นวงสเต็ค