รายละเอียดสินค้า

ปลาอินทรีย์
ปลาทู
ปลาซาบะนอวีเจี้ยน
ปลาซาบะญี่ปุ่น
ปลาจาระเม็ด